Báo Thương gia, một trong những tờ báo in uy tín nhất của Nga, đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Đại hội XIII xác định tương lai của Việt Nam," khẳng định đây là sự kiện quan trọng có vai trò định hướng cho việc phát triển của Việt Nam./.

(Vnews/Vietnam+)