[Video] Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn lỡ uống vitamin quá hạn

Hầu hết các loại Vitamin vẫn an toàn đến 2 năm sau khi hết hạn, nếu vitamin vẫn được bảo quản tốt thì hiệu lực của nó sau khi hết hạn chỉ thấp hơn liều lượng chỉ định chứ không gây nguy hiểm.

Hầu hết các loại vitamin hết hạn vẫn an toàn để sử dụng, chỉ có hiệu quả của nó bị giảm.

Hạn sử dụng ghi trên bao bì là dựa trên hiệu quả của thuốc. Sau ngày hết hạn, nếu vitamin vẫn được bảo quản trong điều kiện tốt nhất thì hiệu lực của vitamin sẽ chỉ thấp hơn liều lượng chỉ định chứ không gây nguy hiểm.

Trong trường hợp vitamin của bạn bị nấm mốc hay có mùi lạ là do bị hỏng, cần loại bỏ ngay lập tức./.

(Vietnam+)