Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố nước này sẽ không rút quân khỏi Syria cho đến khi hoàn thành các mục tiêu, trong đó bao gồm việc bảo đảm vũ khí hóa học không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây hại tới lợi ích của Mỹ và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại./.