[Video] Sông Dương Tử ở Trung Quốc ô nhiễm nhất thế giới

Sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á, nguồn sống của hàng triệu người dân Trung Quốc đang bị ô nhiễm trầm trọng và rác thải nhựa từ sông đang hủy hoại dần cuộc sống của người dân nơi đây.

Sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á, vốn là nguồn sống của hàng triệu người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, phần lớn con sông này đã bị ô nhiễm nặng và rác thải nhựa từ sông đang hủy hoại dần cuộc sống của người dân nơi đây./.

(VNEWS)