Viet Nam mong muon thuc day hop tac voi Toa an quoc te trong dao tao hinh anh 1Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 2/11 đã tổ chức cuộc họp riêng thường niên với Chủ tịch Tòa án quốc tế, bà Joan Donoghue.

Chủ tịch Tòa án quốc tế đã báo cáo về chủ đề “Vai trò của Chủ tịch Tòa án quốc tế theo Quy chế và các văn bản điều hành của Tòa.”

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định Tòa án quốc tế đóng vai trò quan trọng trong giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Thông qua chức năng xét xử và tư vấn, Tòa án quốc tế đã đóng góp vào thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và pháp quyền cấp độ quốc tế.

Việt Nam cho rằng trật tự quốc tế đứng trước các thách thức nghiêm trọng, các hành vi vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế diễn ra phổ biến.

[Việt Nam chủ trì cuộc họp Nhóm công tác HĐBA về các tòa án quốc tế]

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Bảo an cần thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế như là công cụ hữu hiệu nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tăng cường phối hợp với Tòa án quốc tế trong phạm vi chức năng của các cơ quan và phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

Đại sứ cho rằng Chủ tịch Tòa án quốc tế có vai trò quan trọng về xét xử, quản lý, đại diện và ngoại giao, có thể hỗ trợ tăng cường hoạt động, vai trò của Tòa án quốc tế trong thúc đẩy pháp quyền, góp phần duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế là một trong các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Nguyên tắc này cũng bao hàm nghĩa vụ tuân thủ các phán quyết, bản án, quyết định của cơ quan tài phán, xét xử quốc tế.

Đại sứ khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về giải quyết hòa bình các tranh chấp, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Đại sứ cho biết Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ tăng cường vai trò của các cơ quan pháp lý quốc tế trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các nước.

Việt Nam đã tham gia vào nhiều tiến trình pháp lý quốc tế, trong đó có các tiến trình tại Tòa án quốc tế.

Việt Nam kêu gọi nâng cao năng lực quốc gia trong sử dụng các cơ chế xét xử, trọng tài quốc tế; mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Tòa án quốc tế trong các hoạt động đào tạo những người trẻ tuổi trong lĩnh vực pháp lý quốc tế.

Tòa án quốc tế là cơ quan xét xử chính của Liên hợp quốc, được thành lập năm 1945, có thẩm quyền xét xử các tranh chấp giữa các quốc gia, cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng, một số tổ chức quốc tế và cơ quan chuyên môn được Đại Hội đồng cho phép.

Cho đến nay, Tòa án quốc tế đã thụ lý hơn 140 vụ kiện giữa quốc gia và quốc gia; hiện đang xem xét 14 vụ kiện trong các lĩnh vực về ngoại giao, lãnh sự, chủ quyền lãnh thổ, biên giới trên biển, nhân quyền, môi trường.

Đây là cuộc họp riêng diễn ra hằng năm nhằm trao đổi thông tin, đối thoại giữa Hội đồng Bảo an và Tòa án quốc tế về các vấn đề pháp lý liên quan đến duy trì hòa bình, an ninh quốc tế./.

Hải Vân (TTXVN/Vietnam+)