Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 15/7, tại Hà Nội, đại diện Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam và Cục Lưu trữ Quốc gia Lào của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký kết nhiều nội dung hợp tác quan trọng sẽ được triển khai vào năm 2016 thuộc lĩnh vực đào tạo cán bộ nghiệp vụ lưu trữ, trao đổi danh mục tài liệu lưu trữ liên quan đến lịch sử Việt Nam và Lào.

Theo Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác năm 2016, hai cơ quan Lưu trữ Việt Nam và Lào tiếp tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền đưa vào Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào để phía Việt Nam tiếp nhận đào tạo cho phía Lào 5 cử nhân và 2 thạc sỹ về lưu trữ.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam sẽ cử chuyên gia sang Lào hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các cán bộ lưu trữ Lào tại Cục Lưu trữ Quốc gia Lào; tiếp tục trình các cơ quan có thẩm quyền trình Chính phủ hai nước chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia Lào tại tỉnh Luangprabang từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Hai bên cũng tiếp tục xây dựng, trao đổi danh mục tài liệu lưu trữ liên quan đến lịch sử Việt Nam và Lào; thông tin cho nhau về các hội nghị, hội thảo khoa học do hai bên tổ chức để tạo điều kiện cho cán bộ hai bên tham gia và thực hiện việc trao đổi tư liệu khoa học nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ và các ấn phẩm do cơ quan Lưu trữ của hai bên xuất bản và ban hành.

Năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đoàn đại biểu sang Lào để kiểm điểm tình hình hợp tác; tổng kết, đánh giá kết quả đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ lưu trữ Lào giai đoạn 2014-2016.

Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Hoàng Trường cho biết trong những năm qua, trên cơ sở các Bản ghi nhớ được ký kết giữa hai cơ quan Lưu trữ của hai nước, nhiều nội dung hợp tác có ý nghĩa đã được triển khai thực hiện hiệu quả như đào tạo cán bộ bậc cử nhân và thạc sỹ cho Lào, trao đổi kinh nghiệm và tư liệu nghiệp vụ về văn thư lưu trữ, tiếp nhận thực tập lưu trữ, xây dựng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Lào sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào...

Thực hiện các nội dung trong Biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác năm 2015 đã được ký kết và đưa vào Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, hai cơ quan Lưu trữ Việt Nam và Lào đã thực hiện được nhiều nội dung hợp tác thiết thực; đặc biệt là công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ nhằm tiếp tục giúp Lưu trữ quốc gia Lào quản lý và sử dụng hiệu quả kho lưu trữ quốc gia tại thủ đô Vientiane.

Cục trưởng Cục Lưu trữ Quốc gia Lào Thongsy Vang cho rằng Bản ghi nhớ là cơ sở nền tảng cho việc thực hiện các kế hoạch hợp tác năm 2016 giữa hai bên, bồi đắp, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai cơ quan nói riêng và hai nước nói chung.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định Bộ Nội vụ Việt Nam cam kết ủng hộ sự hợp tác giữa hai Cục. Bản ghi nhớ sẽ được báo cáo Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào và đưa vào Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ hai nước./.