Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND tỉnh Nghệ An vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Nghệ An sẽ từng bước xây dựng hoàn chỉnh chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số dưới sự trợ giúp của VNPT.

Trong hợp tác giai đoạn 5 năm trước đó, VNPT đã xây dựng gần như hoàn thiện  hạ tầng tại Nghệ An với mạng thông tin di động; mạng truy nhập băng rộng và hạ tầng kỹ thuật; mạng truyền tải trục; máy chủ ảo và đường truyền kết nối… Tất cả đã sẵn sàng cung cấp các dịch vụ để triển khai Chính quyền điện tử.

[VNPT đạt tổng doanh thu gần 163.000 tỷ đồng trong năm 2020]

VNPT cũng đã hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và các sở, ngành về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch và cải cách hành chính. Tập đoàn này cũng triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice; Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-iGate; Trục kết nối liên thông văn bản nội tỉnh và Giải pháp nền tảng kết nối chia sẻ; Hệ thống báo cáo thông minh VSR (LRIS)… tại phần lớn cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Nghệ An.

Cùng với đó, VNPT cũng tập trung xây dựng các đề án về đô thị thông minh cho tỉnh Nghệ An với các hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC); Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); Cổng thông tin điện tử ePortal; Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến…

Trong giai đoạn mới, VNPT sẽ tư vấn cho chính quyền Nghệ An phát triển theo chiến lược chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Bên cạnh đó, VNPT triển khai cho chính quyền Nghệ An các sản phẩm công nghệ thông tin theo mô hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành đơn vị đi đầu về ứng dụng công nghệ...

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long cho rằng nội dung hợp tác vừa được 2 bên ký kết đã đặt được những viên gạch đầu tiên trong công cuộc xây dựng chính quyền số của Nghệ An.

“VNPT sẽ đồng hành với tỉnh Nghệ An không chỉ trong xây dựng chính quyền số, mà còn trong xây dựng kinh tế số, xã hội số, lựa chọn những ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh để phát triển và nâng cao sức cạnh tranh; đồng hành với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế số...,” ông Long cho biết./.

(Vietnam+)