VNPT sẽ cung cấp hệ sinh thái số trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội

Theo Đề án tái cơ cấu, đến năm 2025, VNPT trở thành tập đoàn công nghệ lấy hạ tầng số, công nghệ số và dịch vụ số làm chủ đạo, sở hữu và khai thác nền tảng, hạ tầng trụ cột của hạ tầng số quốc gia.

Trung tâm dữ liệu (IDC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có quy mô lớn nhất tại Việt Nam, được VNPT đầu tư các công nghệ hiện đại nhất. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Trung tâm dữ liệu (IDC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có quy mô lớn nhất tại Việt Nam, được VNPT đầu tư các công nghệ hiện đại nhất. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 620/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn đến hết năm 2025.

Phát triển VNPT thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh và hiện đại

Mục tiêu nhằm xây dựng và phát triển VNPT thành Tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế; thực hiện tốt nhiệm vụ công ích; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đến năm 2025, trở thành Tập đoàn công nghệ lấy hạ tầng số, công nghệ số và dịch vụ số làm chủ đạo, sở hữu và khai thác nền tảng, hạ tầng trụ cột của hạ tầng số quốc gia, là nhà sáng tạo tiên phong nghiên cứu làm chủ công nghệ số và cung cấp hệ sinh thái số trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, dựa trên thế mạnh về các nền tảng số, công nghệ lõi và an toàn an ninh mạng.

vnpt_tay_ninh.jpg

VNPT tiên phong phát triển và ứng dụng các công nghệ cốt lõi (ảo hóa hạ tầng, công nghệ điện toán đám mây, AI/Big Data...) để chuyển đổi mô hình mạng lưới viễn thông-công nghệ thông tin hướng tới việc cung cấp hạ tầng số, nền tảng cung cấp và kết nối hub-gateway, thông minh hóa sản xuất các sản phẩm dịch vụ số cho nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số.

VNPT phấn đấu tổng doanh thu toàn Tập đoàn giai đoạn đến hết năm 2025 đạt 287.933 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn giai đoạn đến hết năm 2025 đạt 26.046 tỷ đồng.

Các ngành nghề kinh doanh

VNPT tiếp tục kinh doanh những ngành, nghề kinh doanh được quy định tại Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cơ cấu lại VNPT giai đoạn 2018-2020 theo quy định của pháp luật.

Ngành, nghề kinh doanh chính của VNPT gồm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; dịch vụ Ví điện tử); nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính: Truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao; thương mại điện tử, đại lý hàng hóa, bảo hiểm, đại lý xổ số thông qua cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; các dịch vụ liên quan đến chuyển đổi số; xuất bản các sản phẩm số và phần mềm, chương trình.

Cơ cấu lại nhân sự, tổ chức bộ máy quản lý

VNPT tiếp tục rà soát, đánh giá và sắp xếp lại nhân sự trong bộ máy điều hành để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu và nâng cao hiệu quả công việc; thường xuyên đánh giá và có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bố trí, sắp xếp lao động tại VNPT phù hợp với yêu cầu công việc trong tình hình mới.

VNPT chỉ đạo các đơn vị thành viên cơ cấu lại nhân sự theo hướng tinh gọn, phù hợp chiến lược phát triển và yêu cầu sản xuất kinh doanh phù hợp với cơ chế tiền lương gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; tăng cường phát triển, đào tạo đội ngũ nhân lực, tỷ lệ lao động có đủ năng lực triển khai sản phẩm, dịch vụ số.

vinaphone.jpg
VinaPhone đã triển khai triển khai hàng loạt giải pháp công nghệ mới, đáp ứng các nhu cầu công nghệ cao như AR/VR, game tốc độ cao, IoT, đô thị thông minh… (Ảnh: Thảo Quyên/TTXVN phát)

Hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành tại công ty mẹ và tại các đơn vị thành viên để có cấu trúc và quy mô phù hợp với đặc điểm tình hình, nhu cầu công việc, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và Chiến lược phát triển của VNPT...

Kế hoạch sắp xếp Công ty mẹ và các đơn vị thành viên

Tiếp tục duy trì Công ty mẹ-VNPT là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc như sau:

Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh VNPT tại 63 VNPT tỉnh, thành phố theo hướng tinh gọn, kinh doanh có hiệu quả; tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ III thành Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực.

Tiếp tục duy trì Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Công ty mẹ-VNPT.

VNPT tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH một thành viên Cáp quang (FOCAL)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục