Xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Cùng với việc khẩn trương, quyết tâm thực hiện, Thường trực Ban Bí thư lưu ý trong quá trình thực hiện cần tránh tư tưởng nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm ảnh hưởng đến sự phát triển.
Xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 6/12, sau hai ngày làm việc, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đã hoàn thành yêu cầu đề ra.

Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Tại Hội nghị, hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên trên toàn quốc đã được nghe các Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Phan Đình Trạc, Trần Tuấn Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, những người trực tiếp tham gia vào quá trình chỉ đạo xây dựng các Nghị quyết, Kết luận, giới thiệu và quán triệt nội dung các tài liệu này của Hội nghị Trung ương 6.

Các cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu trên cả nước đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

[Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6]

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết tại Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có hai bài phát biểu rất quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Các cấp ủy tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ hai bài phát biểu quan trọng này để làm định hướng cho việc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 6.

Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn

Nêu thêm một số ý kiến lưu ý gợi mở, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nội dung ba Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao các bài giới thiệu, truyền đạt Nghị quyết, Kết luận mà các báo cáo viên trình bày tại Hội nghị.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong số các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 6 có hai Nghị quyết mang tính tư tưởng chỉ đạo, tính thời sự cao, đó là Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới."

Thường trực Ban Bí thư cho biết xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng nên trong quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động tích cực có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc.

“Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ thực tiễn, chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao, thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm. Những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp, thì nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi kịp thời. Đây là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng trong cả hai nghị quyết,” Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cho biết đây không phải là lần đầu tiên Đảng nêu ra vấn đề này nhưng Hội nghị Trung ương 6 lần này nêu ra với quyết tâm cao hơn, đòi hỏi các tổ chức đảng, đảng viên phải khẩn trương hơn.

“Có những vấn đề chúng ta thấy không hợp lý rồi, nhưng mà bàn nhiều quá chưa sửa được; có những vấn đề chúng ta thấy cấp bách rồi cần phải làm nhưng mà đem ra bàn còn nhiều ý kiến khác nhau rồi vướng, treo lại đó. Cho nên điều đó làm mất cơ hội, làm chậm đi quá trình phát triển,” Thường trực Ban Bí thư cho biết.

Xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 3Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao đổi với đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Lấy ví dụ rất thời sự, đó là chuyện thuốc men vật tư y tế, một thông tư của Bộ Y tế về vấn đề mua trang thiết bị vật tư y tế đấu thầu đấu giá nhưng sửa mãi không được, Thường trực Ban Bí thư nói: “Chỗ nào cũng nói thiếu thuốc, thiếu vật tư trang thiết bị nhưng sửa Thông tư để thúc đẩy nhanh hơn quá trình mua bán mua sắm thì lại chậm. Tôi thấy cái này rất bất hợp lý. Trong tư tưởng Nghị quyết nêu cái này thì chúng ta phải rất quyết tâm.”

Cùng với việc khẩn trương, quyết tâm thực hiện, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý trong quá trình thực hiện cần tránh tư tưởng nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm ảnh hưởng đến sự phát triển.

“Nóng vội không được, nhưng mình lấy lý do mình bàn kỹ còn nhiều ý kiến khác nhau phải tiếp tục lắng nghe, đôi khi lại chậm, mất cơ hội và cuối cùng là người dân là người bị thiệt thòi nhất. Cần phải hết sức lưu ý chuyện đó, đồng thời kế thừa phát huy những thành tựu kết quả, kinh nghiệm tốt đã được thực tiễn chứng minh là đúng,” Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực, từng tổ chức.

Đề cập đến vấn đề đẩy mạnh phân cấp phân quyền, làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư cho biết, điều này nhằm khắc phục tình trạng “cấp dưới đi hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung khi có vướng mắc” và “làm sao ai cũng ý thức được quyền hạn nhiệm vụ và chức năng của mình... để làm tròn vai như Tổng Bí thư từng nói là “phải đúng vai thuộc bài;” nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn.

Nhấn mạnh đây là những tư tưởng nêu rất rõ trong cả hai Nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu học tập, quán triệt, ý thức sâu sắc được tư tưởng chỉ đạo để triển khai thực hiện cho tốt.

Xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII ảnh 4Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ nêu trong hai Nghị quyết, trong đó đề cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, Thường trực Ban Bí thư cho biết Kết luận số 14 của Bộ Chính trị nói vấn đề này rõ rồi nhưng trong thực hiện vẫn chưa tốt, nên trong triển khai Nghị quyết cần phải thể chế hóa, nghiên cứu kỹ việc này để làm sao đó là động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ làm việc, đồng thời nhấn mạnh phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống.”

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh những vấn đề trên mang tính thời sự thực tiễn rất cao, nhưng đồng thời cũng là những vấn đề cơ bản, lâu dài.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết

Trên cơ sở những vấn đề mà các báo cáo viên nêu ra và ý kiến gợi mở Thường trực Ban Bí thư đưa ra, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị sau Hội nghị, các cấp ủy tổ chức Đảng cần tập trung tiến hành ngay một số nhiệm vụ: tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ, đồng thời với việc tuyên truyền giới thiệu mô hình, điển hình hay; trong quá trình thực hiện kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6; kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20;” khắc phục tình trạng “nghị quyết thì rất hay nhưng mà thực hiện thì rất gay, vài năm sau xem lại vẫn còn nguyên giá trị.”

Theo Thường trực Ban Bí thư, việc tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết mới là bước đầu. Tiếp theo các tổ chức đảng, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả; thực sự kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 cũng như các Nghị quyết, Kết luận khác của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi thực sự, chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực mà Nghị quyết, Kết luận của Trung ương đề cập tới, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục