Xay dung TTXVN thanh co quan thong tan da phuong tien chu luc, tin cay hinh anh 1Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của TTXVN năm 2020. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 30/3, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động thi đua năm 2021.

Ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Phó trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, dự Hội nghị.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TTXVN; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, cùng ban lãnh đạo TTXVN, các Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TTXVN, thủ trưởng các đơn vị, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên Chi hội nhà báo TTXVN cùng dự Hội nghị.

Nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh, sự lan tỏa của thông tin

Phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cho biết năm 2021 toàn ngành thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXVI, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TTXVN giai đoạn 2021-2026.

Để thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn ngành phát triển mạnh mẽ, Tổng Giám đốc TTXVN tiếp tục phát động thi đua năm 2021 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động với mục tiêu: “Toàn ngành thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia, trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước” và khẩu hiệu thi đua: “Phát huy sức mạnh toàn ngành, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.”

[Tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam: Nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo]

Để thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2021, Tổng Giám đốc TTXVN yêu cầu thủ trưởng đơn vị quán triệt sâu sắc đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi yêu cầu triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2021 của đơn vị và của ngành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính cạnh tranh, sự lan tỏa của thông tin.

Các đơn vị cần xây dựng tiêu chí thi đua, mục tiêu thi đua cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, cụ thể hóa các nội dung thi đua trong các mặt công tác, xây dựng khẩu hiệu thi đua, đăng ký thi đua sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị, để tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, đưa phong trào thi đua năm 2021 của đơn vị phát triển mạnh mẽ.

Xay dung TTXVN thanh co quan thong tan da phuong tien chu luc, tin cay hinh anh 2Ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN đề nghị nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và có tác dụng động viên, nêu gương; đẩy mạnh việc biểu dương, khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến, sáng tạo trong công tác để thúc đẩy phong trào thi đua.

Phát huy sức mạnh toàn ngành

Thông báo về kết quả phong trào thi đua yêu nước của TTXVN năm 2020, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cho biết trong thời gian qua, TTXVN tiếp tục hoàn thành tốt vai trò của hãng thông tấn nhà nước trong công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các sự kiện, hoạt động nổi bật diễn ra trong nước và quốc tế cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước cũng như thông tin trực tiếp tới độc giả bằng các loại hình báo chí.

Công tác chỉ đạo thông tin của TTXVN đã có nhiều đổi mới. Chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao, nhất là về tính cập nhật và tính thời sự. Nội dung thông tin cũng được thể hiện phong phú, đa dạng hơn. Số lượng tin, bài có tính phát hiện, bình luận, dự báo ngày càng nhiều.

Đánh giá chung những kết quả đã đạt được, Tổng Giám đốc TTXVN nhấn mạnh năm 2020, phong trào thi đua yêu nước được mở rộng, phát triển trong toàn ngành, trong từng đơn vị, thu hút sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức, người lao động với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú.

Qua các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến, giải pháp công tác, quản lý, biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị và toàn ngành.

Cùng với đó, công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, khách quan, kịp thời, đúng người, đúng việc, quan tâm đến việc khen thưởng đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động...

Năm 2020, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TTXVN đã trình Tổng Giám đốc và các cơ quan có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, kịp thời động viên công chức, viên chức và người lao động hăng say công tác.

Xay dung TTXVN thanh co quan thong tan da phuong tien chu luc, tin cay hinh anh 3Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho lãnh đạo TTXVN và đại diện đơn vị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc TTXVN đã trao danh hiệu "Chiến sỹ Thi đua toàn quốc" cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo TTXVN đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của TTXVN.

Cùng với đó, một tập thể, một cá nhân thuộc TTXVN vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2015-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều tập thể và cá nhân thuộc TTXVN vinh dự nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Giám đốc TTXVN vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác đảng, chính quyền và công đoàn./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)