Nhân viên y tế tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho đồng bào dân tộc xã Dân Hóa huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường phòng, chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình phòng chống sốt rét quốc gia giai đoạn 2016 - 2017" do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (Quỹ Toàn cầu) tài trợ.

Dự án nhằm hỗ trợ duy trì làm giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết do sốt rét và không để dịch sốt rét lớn xảy ra, phấn đấu đạt mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

Về kinh phí Dự án, vốn ODA không hoàn lại là hơn 15,1 triệu USD, trong đó hơn 2,6 triệu USD là số vốn kết dư của Dự án "Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình phòng chống sốt rét quốc gia giai đoạn 2009-2015"; gần 12,5 triệu USD do Quỹ Toàn cầu cấp bổ sung mới.

Vốn đối ứng của Dự án bằng tiền mặt là hơn 26,2 tỷ đồng được Bộ Y tế bố trí từ nguồn ngân sách của Bộ cho các đơn vị trực thuộc thực hiện Dự án; hơn 23,1 tỷ đồng được Ủy ban Nhân dân các tỉnh tham gia thực hiện Dự án bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương; các đơn vị liên quan sẽ đóng góp bằng hiện vật thông qua việc sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và mạng lưới cán bộ sẵn có để thực hiện Dự án.

Bộ Y tế là cơ quan chủ quản Dự án. Dự án được thực hiện tại 31 tỉnh từ năm 2016 đến năm 2017./.