(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Việc kiểm tra và kiểm soát được thắt hơn kể từ khi xảy ra vụ khủng bố ngày 11/9/2001./.