Giờ học thực hành của học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 29/8, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng đã ký công văn gửi thanh tra của sở giáo dục các tỉnh, thành phố về công tác thanh tra năm học mới, đặc biệt là các khoản thu chi.

Theo đó, Thanh tra Bộ chỉ đạo cán bộ thanh tra của các sở giáo dục cần tập trung thanh tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới, trong đó đặc biệt quan tâm thanh tra để kịp thời chấn chỉnh sai phạm (nếu có) trong việc dạy thêm học thêm, thu chi các khoản kinh phí đầu năm học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. 

[Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị không thu các khoản ngoài học phí]

Việc thanh tra về thu chi, cán bộ thanh tra cần bám sát tinh thần công văn số 2794/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chánh thanh tra các sở giáo dục báo cáo kết quả thanh tra đầu năm học gửi về Bộ trước ngày 30/9/2017.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về vấn đề thu chi đầu năm.

Theo đó, Bộ đề nghị các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo các sở, ban ngành và các cơ sở giáo dục đào tạo do địa phương quản lý thực hiện thu học phí theo đúng quy định, cam kết không thu các khoản thu ngoài học phí, trái quy định.

Công văn do Chánh thanh tra Nguyễn Huy Bằng ký cũng nhấn mạnh, các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm./.