Thứ Hai, Tháng Chín 25/09/2017

[Photo] Rộ trào lưu cắt tóc miễn phí cho những người vô gia cư

Tiến Đạt (Vietnam+) Bản in

Hong Tao, 26 tuổi, thợ cắt tóc ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã quyết định cắt tóc miễn phí cho những người vô gia cư trong thành phố.