Thứ Sáu, Tháng Chín 22/09/2017

[Photo] Toyota – Từ hãng dệt thành tập đoàn ôtô hàng đầu thế giới

Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Tokyo (Vietnam+) Bản in

Là một điểm thu hút khách tham quan tại thành phố Nagoya, Bảo tàng Toyota giúp khách tham quan hiểu rõ lịch sử phát triển của tập đoàn ôtô hàng đầu thế giới. khi biết rằng xuất phát điểm c