Giao dịch tại Agribank. (Nguồn: TTXVN)

Công ty Vietnam Report vừa công bố báo cáo đánh giá các ngân hàng thương mại thông qua hoạt động kinh doanh. Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) tiếp tục dẫn đầu hệ thống các ngân hàng thương mại.

Năm 2015, mặc dù hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng vượt lên tất cả, Agribank đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh hết sức khả quan, tiếp tục đảm trách các nhiệm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Đây là năm thứ 5 liên tiếp ngân hàng này nằm ở tốp 10 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500).

Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản Agribank đạt trên 874.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 804.259 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cuối năm 2014, vượt kế hoạch năm 2014 đề ra, đồng thời vượt mục tiêu của đề án tái cơ cấu. Tổng dư nợ cho vay đạt 673.435 tỷ, tăng 16% so với cuối năm 2014.

Đáng chú ý, cơ cấu nguồn vốn và tín dụng được chuyển đổi theo hướng tích cực, tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 73%. Thu dịch vụ tăng 14,6% so với năm 2014.

Đặc biệt, hệ thống Agribank đã giảm thành công tỷ lệ nợ xấu xuống còn 2,01%, đạt mục tiêu của Đề án tài cơ cấu (dưới 3%). Agribank kinh doanh hiệu quả với lợi nhuận trước thuế năm 2015, đạt 3.700 tỷ đồng.

Trong định hướng hoạt động năm 2016, Agribank đặt mục tiêu tăng tối đa 18% đối với dư nợ cho vay nền kinh tế; trong đó, giữ vững tỷ trọng dư nợ nông nghiệp, nông thôn trên 70%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

VNR500 là bảng xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam, được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report và được định kỳ công bố thường niên từ năm 2007. Bảng xếp hạng VNR500 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đã khẳng định được vị thế vượt trội trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về quy mô, doanh thu đóng góp nhiều nhất vào ngân sách Nhà nước./.