Bao cao tien do trien khai du an duong bo cao toc Dong Dang-Tra Linh hinh anh 1Toàn cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng). (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 24/3, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) để báo cáo tình hình, tiến độ và kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng.

Ông Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết dự kiến đến quý 2/2022, Ban chỉ đạo dự án sẽ trình các hồ sơ thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng; báo cáo đánh giá tác động môi trường; khung chính sách dự án.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo yêu cầu Hội đồng bồi thường và tái định cư các huyện hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng, cắm mốc thực địa.

Trước đó, ngày 18/11/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

[Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh: Nhà đầu tư đề xuất 5 vấn đề]

Nội dung chính về điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm: chiều dài của tuyến cao tốc là 121,06km (tăng 6km); tổng mức đầu tư dự án là 22.698 tỷ đồng (tăng 1.759 tỷ đồng); ngân sách nhà nước tham gia là 6.580 tỷ đồng (tăng 1.580 tỷ đồng); bỏ dự án thành phần giai đoạn 1.

Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 từ năm 2020 đến năm 2025, giai đoạn 2 sau năm 2025; nhu cầu sử dụng đất khoảng 727,48 ha (giảm 60,52ha); bổ sung cơ chế chia sẻ phẩn tăng, giảm doanh thu.

Ngày 24/2/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và các nhà đầu tư (Tập đoàn Đèo Cả, Tập đoàn Phú Mỹ, Công ty Thương mại-Đầu tư Thành Lợi và Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest) đã ký thỏa thuận cam kết hợp tác đầu tư dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các các văn bản giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định liên ngành về dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng); triển khai ngay việc cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa trên địa phận tỉnh Cao Bằng.

Đồng thời, các sở, ban, ngành khẩn trương thành lập Hội đồng bồi thường và tái định cư; sớm rà soát xây dựng phương án tái định cư và tổ chức kiểm điếm đất đai và tài sản trên đất đối với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng…

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục Dự án định hướng kết nối cao tốc và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Cao Bằng khi chủ trương được phê duyệt./.

Chu Hiệu (TTXVN/Vietnam+)