Bảo vệ biên giới phía Bắc: Cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc

43 năm đã qua (17/2/1979-17/2/2022), cuộc chiến đấu trên toàn tuyến biên giới phía Bắc đã khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
(TTXVN/Vietnam+)