Bộ GTVT đồng ý cho tận dụng đất, đá dư thừa để đắp nền đường cao tốc

Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương tận dụng đất, đá dư từ nền đường đào sau khi điều phối để đắp mở rộng nền đường Dự án cao tốc Bùng-Vạn Ninh.

Nhà thầu thi công nền đường tại một Dự án đường bộ Cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Nhà thầu thi công nền đường tại một Dự án đường bộ Cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 6 về việc chấp thuận chủ trương tận dụng đất, đá dư thừa để đắp nền đường mở rộng một số đoạn tuyến theo giai đoạn hoàn chỉnh Gói thầu XL01 Dự án Cao tốc Bắc-Nam đoạn Bùng-Vạn Ninh.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương tận dụng đất, đá dư từ nền đường đào sau khi điều phối để đắp mở rộng nền đường một số đoạn tuyến theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh của dự án đồng thời điều chỉnh chiều dài một số cống phù hợp với bề rộng nền đường mở rộng để nâng cao hiệu quả, tránh lãng phí.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án 6, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, rà soát khối lượng đất, đá dư thừa, lựa chọn các vị trí mở rộng, giải pháp thiết kế đảm bảo kinh tế-kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài, phát huy hiệu quả đầu tư, khẳng định tính hiệu quả để quyết định sớm.

Các đơn vị khẩn trương lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật-dự toán điều chỉnh, triển khai các thủ tục thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định; kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng các chỉ tiêu cơ lý của đất đá, thành phần hạt… đối chiếu với các tiêu chuẩn kỹ thuật và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án để thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Trước đó, dựa trên tư vấn thiết kế lập và tình hình thực tế bãi trữ Gói thầu XL01 Dự án Cao tốc Bắc-Nam đoạn Bùng-Vạn Ninh, Ban Quản lý dự án 6 đã tính toán chi phí phát sinh để đắp nền đường giai đoạn hoàn chỉnh được tính theo 2 phương án.

Phương án 1 là tận dụng đất, đá dư thừa vận chuyển ra bãi trữ. Tính toán cho thấy, chi phí đào và vận chuyển ra bãi trữ đất, đá dư thừa theo đơn giá hợp đồng Gói thầu XL01 (điều phối từ nền đào sang nền đắp) là hơn 78,46 tỷ đồng. Chi phí đắp mở rộng nền đường theo giai đoạn hoàn chỉnh và các chi phí khác là hơn 81 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đào đắp nền đường mở rộng khoảng 78,4 tỷ đồng.

Với phương án này, phía Ban Quản lý dự án 6 cho rằng chi phí đào, vận chuyển đất, đá dư thừa ra bãi trữ tương đương chi phí đắp nền đường giai đoạn mở rộng. Trong khi đó, nếu tận dụng được đất, đá dư thừa sẽ tiết kiệm được các chi phí đắp nền đường.

Phương án 2 được đưa ra là mua đất đắp cho giai đoạn hoàn chỉnh từ các mỏ đất. Tổng chi phí thực hiện (gồm cả chi phí vận chuyển đất, đá dư ra bãi trữ của giai đoạn này) khoảng 132 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án 6 đưa ra đề xuất việc tận dụng đất, đá dư thừa để đắp theo phương án 1 sẽ tiết kiệm được chi phí cho giai đoạn hoàn chỉnh khoảng 46 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục