Bộ GTVT đưa giải pháp chống gian lận, thất thoát doanh thu dự án BOT

Tổng cục Đường bộ quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng thu, dừng thu khi phát hiện nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án vi phạm quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật.
Bộ GTVT đưa giải pháp chống gian lận, thất thoát doanh thu dự án BOT ảnh 1Phương tiện lưu thông qua một trạm thu phí BOT. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư triển khai nhiều giải pháp chống gian lận, thất thoát doanh thu dự án BOT.

Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian vừa qua, nhiều dự án BOT đã hoàn thành, đưa vào khai thác góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương nơi dự án đi qua; đặc biệt công tác quản lý vận hành, thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ được các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận, qua kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại một số trạm thu phí BOT cho thấy vẫn còn xảy ra một số tồn tại như chưa tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ; chưa nâng cấp trang thiết bị để thực hiện việc lưu trữ các dữ liệu thu theo quy định; miễn, giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng.

Để chấn chỉnh và đưa ra các giải pháp chống gian lân, thất thoát, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu, chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình, dự án.

Các nhà đầu tư dự án BOT phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình thu phí; đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông, không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở hoạt động thu phí; xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong quá trình thu phí.

[Năm 2021: Doanh thu 54 dự án BOT giao thông đạt hơn 11.000 tỷ đồng]

Mặt khác, nhà đầu tư BOT phải xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, sự cố, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí; tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong thu phí.

Các nhà đầu tư BOT cũng phải chấp hành và triển khai công nghệ thu phí theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí theo chỉ đạo của Chính phủ đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu đồng thời tuân thủ nghiêm trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị thu phí được quy định tại Thông tư số 15/2020 của Bộ Giao thông Vận tải, cũng như chế độ báo cáo quy định trong hợp đồng dự án.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao với các dự án BOT được giao quản lý; cũng như chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc thuộc hệ thống đường Trung ương quản lý.

Tổng cục Đường bộ quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng thu, dừng thu khi phát hiện nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vi phạm quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục