(Nguồn: Alibaba)

Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), sản lượng thu hoạch càphê của nước này trong năm 2018 có thể đạt mức kỷ lục 57,4 triệu bao loại 60kg.

Đây là con số tương đối cao so với mức sản lượng xấp xỉ 46 triệu bao trong năm ngoái và phản ánh thời kỳ cho sản lượng cao trong chu kỳ 2 năm của càphê chè (arabica), giống được trồng chủ yếu tại Brazil.

[Xuất khẩu càphê của Brazil giảm 7,4% trong niên vụ 2016-2017]

Theo ước tính của IBGE, trong tổng số sản lượng trên, khoảng 43,14 triệu bao là càphê chè, trong khi sản lượng càphê vối (robusta) ở mức 14,3 triệu bao.

Hiện tại Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu càphê lớn nhất thế giới - đã kết thúc vụ thu hoạch cà phê vối và thu hoạch càphê chè đang bước sang giai đoạn cuối vụ./.