Cận cảnh cuộc tìm kiếm căn phòng bí mật trong mộ Tutankhamun

Các chuyên gia khảo cổ hiện vẫn chưa thể chấm dứt những ý kiến tranh cãi, hoài nghi về khả năng tồn tại một căn phòng bí mật trong mộ vua Tutankhamun.
Hồng Hạnh (Vietnam+)