Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: nccah-ccnsa.ca)

Ngày 26/1, Tòa án Nhân quyền Canada đã ra phán quyết khẳng định chính phủ nước này phân biệt đối xử với trẻ em thổ dân da đỏ bản địa khi bớt xén một phần dịch vụ phúc lợi xã hội dành cho nhóm đối tượng này.

Phiên xét xử được mở theo đơn kiện của Giám đốc điều hành Hội Chăm sóc Gia đình và Thổ dân Da đỏ Bản địa, bà Cindy Blackstock.

Đơn kiện được gửi đi từ tháng 2/2007 nhưng sau rất nhiều năm Tòa án mới ra được phán quyết.

Tòa án cho rằng chính phủ liên bang đã không cung cấp đủ các nguồn phúc lợi xã hội theo quy định cho trẻ em thổ dân bản địa. Cụ thể, các trẻ em thuộc thổ dân da đỏ chỉ nhận được 62% mức trợ cấp dành cho các trẻ em khác, trong khi trên thực tế nhóm này đáng lẽ phải nhận được hỗ trợ nhiều hơn.

Phán quyết của Tòa án cũng nêu rõ mô hình và cách thức quản lý cấp quỹ cho các trẻ em và gia đình thổ dân da đỏ khiến cho nhiều dịch vụ không thể thực hiện được và tạo ra những tác động ngược đối với nhiều trẻ em và gia đình sống trong các trung tâm nuôi dưỡng.

Phán quyết cũng yêu cầu chính phủ liên bang phải chấm dứt phân biệt đối xử và thực thi các biện pháp khắc phục, ngăn chặn tình hình; đồng thời chính phủ cũng phải xây dựng lại hệ thống phúc lợi trẻ em và quy trình cấp quỹ thông qua sự hỗ trợ của các chuyên gia để đảm bảo các thành viên thổ dân da đỏ bản địa được nhận các dịch vụ văn hóa thích hợp./.