Chủ đề: AIPA-31

Tăng nữ chính trị gia Chính trị

Tăng nữ chính trị gia

Hội nghị nữ nghị sĩ AIPA ủng hộ việc tăng tỷ lệ tham gia và vai trò của nữ giới trong lĩnh vực chính trị cũng như kinh tế, xã hội.