Chủ đề: Cứu trợ miền Trung

Nợ bạc triệu vì nước sạch

Nợ bạc triệu vì nước sạch

Tính đến ngày 24/11, rất nhiều hộ dân Quảng Bình phải ghi nợ số tiền cả bạc triệu chỉ để có nước sạch phục vụ sinh hoạt tối thiểu