Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

Chủ đề

Hội Nhà báo - 60 năm

Cuộc hội ngộ ân tình

Xã hội

Cuộc hội ngộ ân tình

Đã có gần 450 lượt cán bộ, phóng viên TTXVN liên tục chi viện cho miền Nam, và trong số đó, 260 người mãi mãi nằm lại chiến trường.