Thông tin động trời Châu Mỹ

Thông tin động trời

Sau hơn 2 năm kể từ khi Tổng thống Obama ra lệnh đóng cửa nhà tù Guantanamo, vẫn có 172 tù nhân tiếp tục bị giam giữ tại đây.