Thứ Tư, Tháng Giêng 23/01/2019

Chủ đề

Vụ đẻ thuê ở Thái Lan

Ngăn chặn “đẻ thuê”

Xã hội

Ngăn chặn “đẻ thuê”

Ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán VN tại Thái Lan cho rằng Việt-Thái cần tăng hợp tác để ngăn tái diễn vấn nạn “đẻ thuê.”