Thứ Tư, Tháng Mười Một 22/11/2017

Con cáo chết thảm khi cố gắng đuổi theo cắn chú trăn dài 2m

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Trong chuyến đi du lịch dọc bờ biển phía bắc tiểu bang New South Wales, Australia, ông Robert Cregan và con trai mình đã chứng kiến cuộc chiến giữa trăn và cáo.