Cong bo co so du lieu cong nhan, cho thi hanh cac ban an tai Viet Nam hinh anh 1Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 25/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) và Đại sứ quán Anh tổ chức hội thảo công bố cơ sở dữ liệu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài (gọi tắt là cơ sở dữ liệu).

Phát biểu tại hội thảo, ông Bạch Quốc An, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp), cho biết việc tìm kiếm số liệu giải quyết của tòa án Việt Nam về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài không phải dễ dàng.

Đến thời điểm hiện nay, việc thống kê chưa được Tòa án nhân dân tối cao hay Bộ Tư pháp thực hiện và công bố hàng năm. Vì vậy, Bộ Tư pháp mong muốn cơ sở dữ liệu không chỉ cung cấp thông tin mà sẽ là tiền đề để các cơ quan liên quan nhận diện tổng thể về công tác này, góp phần nâng cao chỉ số tin cậy, an toàn và hấp dẫn của môi trường kinh doanh Việt Nam.

Ông Nils Christensen, Quyền Trợ lý Trưởng Đại diện Thường trú UNDP Việt Nam, nêu rõ việc tăng cường công nhận, thi hành bản án của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là rất quan trọng nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng và thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Điều này là cần thiết để đảm bảo Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu tốt hơn.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cho rằng, ngay từ khi trở thành thành viên Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài vào năm 1995, Việt Nam đã nội luật hóa các quy định của Công ước, thiết lập cơ sở pháp lý cho việc công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài.

[Công nhận phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo EVIPA]

Bên cạnh đó, Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định/thỏa thuận tương trợ tư pháp song phương trong lĩnh vực dân sự với các quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 14 hiệp định tương trợ tư pháp quy định về vấn đề công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài.

Tuy nhiên, cho đến nay, công tác thống kê số liệu về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài vẫn chưa được rà soát, thực hiện đầy đủ. Do đó, việc xây dựng bước đầu cơ sở dữ liệu rất cần thiết.

Cơ sở dữ liệu thống kê, phân loại theo các tiêu chí đối với các bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài được tòa án Việt Nam xem xét và cho thi hành từ năm 2012 đến 30/9/2019.

Cơ sở dữ liệu được đăng tải tại trang tin Pháp luật quốc tế, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Sau khi được công bố công khai, cơ sở dữ liệu sẽ tiếp tục được cập nhật, xây dựng công cụ hiển thị và tìm kiếm thông tin. Đây là sẽ nguồn dữ liệu tin cậy để đánh giá hoạt động công nhận và cho thi hành tại Việt Nam các bản án, quyết định của tòa án nước ngoài và phán quyết của trọng tài nước ngoài, gợi ý về các kiến nghị cải thiện hoạt động này, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư có yếu tố nước ngoài, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch tại Việt Nam./.

Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)