Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chiều 27/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Từ ngày 4/12/2017, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Phó Trưởng đoàn công tác đã thông báo kết quả thanh tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh Phú Thọ. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2017, Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; chú trọng trên cả ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình thực hiện.

Tỉnh Phú Thọ cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tỉnh triển khai thực hiện khá toàn diện. Các cấp ủy đảng, chính quyền cũng chủ động xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí hàng năm của Ban thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, chú trọng xác định các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường.

Việc kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiểm tra cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước cũng được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết thời gian qua, Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương. Quá trình thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nên tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua ổn định, không có điểm nóng. Trong đó, Phú Thọ đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, kết quả kiểm tra giám sát tại tỉnh Phú Thọ là cơ sở quan trọng để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng quyết định một số chính sách về phòng chống tham nhũng của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Kết quả kiểm tra cho thấy Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã quan tâm, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí được chú trọng trên cả ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án trọng điểm để tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng cũng được tăng cường, góp phần ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tỉnh ủy Phú Thọ nghiêm túc tiếp thu kết luận của đoàn kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, kịp thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, xét xử các vụ án kinh tế nghiêm trọng và công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn. Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã biểu dương lực lượng Công an tỉnh Phú thọ về thành tích lớn trong điều tra, khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền". Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm./.