Với chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học,” năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục dạy học qua Internet.

Bộ cũng đã xây dựng dự thảo thông tư về tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục, theo đó công nhận kết quả dạy và học trực tuyến. Thông tư mới dự kiến ban hành trong năm 2021. Đây được xem là một trong những thay đổi lớn của giáo dục trong năm 2021.

(Vnews/Vietnam+)