Đến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại London

Nơi được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian Bác Hồ ở Lon don là khách sạn Carlton, địa điểm giờ đây là nơi tọa lạc của tòa nhà New Zealand và cũng là nơi làm việc của phái đoàn ngoại giao nước này.
(Vietnam+)