Dien tich dat co rung tren ca nuoc la gan 14,5 trieu hecta hinh anh 1(Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018.

Theo đó, đến ngày 31/12/2018, diện tích đất có rừng toàn quốc là gần 14,5 triệu ha; trong đó: rừng tự nhiên là trên 10 triệu ha, rừng trồng hơn 4 triệu ha.

Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc là gần 13,8 triệu ha; tỷ lệ che phủ là 41,65%.

Sau khi công bố hiện trạng rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

[Thiệt hại do phá rừng trái pháp luật trên cả nước đã giảm]

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Ủy ban Nhân dân các cấp huyện, xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Các địa phương sử dụng hiện trạng rừng để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm; cập nhật diễn biến rừng hàng năm.

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2018, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định./.

Bích Hồng (TTXVN/Vietnam+)