Doanh nghiep dang ky tam ngung kinh doanh giam 25,1% so voi thang 4 hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.)

So với con số kỷ lục doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 4/2023 (15.967 doanh nghiệp), số doanh nghiệp thành lập mới tháng 5/2023 đã giảm 24,2% về số doanh nghiệp, giảm 32,9% về vốn đăng ký và giảm 37,4% về số lao động so với tháng 4/2023.

Về doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tháng 5/2023 có 5.364 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 25,1% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2022; có 4.717 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 19,2% và tăng 12,7%; có 1.223 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 19% và giảm 8,7%.

Không những thế, trong tháng 5/2023, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 38,1% so với tháng 4/2021.

Như vậy, với hơn 12.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 5, số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2023 là 61.900 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 568.700 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 405.900 lao động, giảm 1,6% về số doanh nghiệp, giảm 25,3% về vốn đăng ký và giảm 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2022./.

Thanh Trà (Vietnam+)