Dong Thap: Nhieu sai pham tai truong THPT thanh pho Sa Dec hinh anh 1(Nguồn: tuoitre.vn)

Chiều 16/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp có thông tin chính thức về một số vụ việc xảy ra tại trường trung học phổ thông thành phố Sa Đéc (Phường 1, thành phố Sa Đéc).

Nhà trường có nhiều sai phạm liên quan đến việc thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh; thu-chi các khoản ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn.

Cụ thể, từ năm học 2020-2021 trở về trước, trường trung học phổ thông thành phố Sa Đéc có sự thống nhất trong nội bộ giáo viên tổ chức cho nhân viên văn phòng, nhân viên phụ trách giáo vụ ghi điểm vào Sổ học bạ của học sinh và thu tiền của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để trả thù lao cho người ghi điểm vào học bạ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, việc thực hiện như trên của nhà trường là chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.

[Tuyên án vụ sai phạm ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết]

Trường trung học phổ thông thành phố Sa Đéc có thành lập Ban quản trị phần mềm quản lý điểm, kết quả học tập (3 thành viên) nhưng chưa có Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong ban; chưa xây dựng quy chế sử dụng phần mềm, phân quyền xử lý các nội dung như nhập điểm, chỉnh sửa điểm, xuất phiếu điểm in ấn, bảo quản hồ sơ điểm số... Một số trường hợp sửa chữa điểm trong Sổ học bạ chưa đúng theo quy định.

Về việc thu-chi các khoản ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, nhà trường không ban hành văn bản phân công nhiệm vụ nhân viên thu các khoản tại đơn vị. Bộ phận Kế toán mở sổ kế toán và hạch toán chứng từ phát sinh các nguồn thu không kịp thời; chưa xuất hóa đơn cho người nộp tiền.

Cùng với đó, chưa công khai kịp thời số tiết, số tiền của từng giáo viên trực tiếp ôn thi tốt nghiệp năm 2021 cho hội đồng sư phạm biết. Việc chi trả tiền cho giáo viên trực tiếp giảng dạy chưa kịp thời và khoản tiền này trường chuyển vào tài khoản cá nhân của Thủ quỹ để chuyển trả cho giáo viên là chưa đúng quy định.

Trường trung học phổ thông thành phố Sa Đéc có ban hành Quy chế xét nâng lương nhưng chưa bổ sung, cập nhật kịp thời những quy định hiện hành, chưa điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Văn bản về công tác xét nâng lương còn sai sót, chưa thực hiện đúng những nội dung theo văn bản nhà trường đã ban hành. Công tác rà soát đối tượng, thành tích cá nhân chưa chính xác, dẫn đến việc phải điều chỉnh, bổ sung số lượng, hủy bỏ kết quả xét nâng lương trước thời hạn tại đơn vị. Việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn chưa đúng quy trình theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết trước những sai phạm tại trường trung học phổ thông thành phố Sa Đéc, Sở đã mời hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các cá nhân liên quan trực tiếp đến các vụ việc để kiểm điểm, rút kinh nghiệm, góp ý; nghiêm túc phê bình đối với hiệu trưởng trường và các cá nhân có liên quan.

Sở yêu cầu hiệu trưởng nhà trường chấm dứt việc giao cho nhân viên văn phòng, nhân viên phụ trách giáo vụ ghi điểm vào Sổ học bạ; tổ chức khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót.

Trên cơ sở các sai phạm và mức độ khắc phục hậu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét có hình thức xử lý tiếp theo phù hợp với quy định hiện hành về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động./.

Nhựt An (TTXVN/Vietnam+)