Trạm thu phí dự án BOT Thái Nguyên-Chợ Mới. (Ảnh: Cienco 4 cung cấp)

Bộ Giao thông Vận tải vừa chấp thuận cho nhà đầu tư (liên danh Cienco4-Tuấn Lộc-Trường Lộc) được tổ chức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Km72+930 tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới kể từ 0 giờ ngày 25/1 tới đây để hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới và nâng cấp mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km75-Km100 theo hình thức hợp đồng BOT.

Sau 3 tháng kể từ ngày bắt đầu thu giá, trên cơ sở kiểm đếm lưu lượng phương tiện và xác định được doanh thu thực tế, nhà đầu tư tính toán lại phương án tài chính, khả năng hoàn vốn của dự án, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải phương án giải quyết tổng thể.

[Xung quanh tranh cãi xóa bỏ trạm thu phí BOT Bờ Đậu ở Thái Nguyên]

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải giám sát chặt doanh thu thu giá của nhà đầu tư.

“Kết thúc thời hạn thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hợp đồng hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định trưng mua hoặc yêu cầu dịch chuyển trạm thu giá, chấm dứt quyền thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ thì trạm thu giá sẽ được xử lý theo quy định hiện hành,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho hay.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km75-Km100 được đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu 2.746 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2014, thông xe từ tháng 3/2017 và được Bộ Giao thông Vận tải nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 5/2017.

[Ba phương án xử lý ‘lùm xùm’ dự án BOT Thái Nguyên-Chợ Mới]

Theo phương án tài chính, để dự án đảm bảo khả thi, dự án sẽ phải sử dụng 2 trạm thu giá dịch vụ đường bộ, một trạm đặt trên tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới (Km72+930) và một trạm đặt trên Quốc lộ 3 cũ (Km77+922, khu vực Bờ Đậu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Nếu đối chiếu quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, kể từ ngày 25/1, dự án sẽ chỉ tiến hành thu giá tại trạm thu giá trên tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới (Km72+930), với trạm đặt trên Quốc lộ 3 cũ (Km77+922, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) vẫn chưa tiến hành thu giá.

Trước đó, dư án được Bộ Giao thông Vận tải nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 5/2017. Tuy nhiên, do người dân phản ứng về vị trí đặt trạm thu phí Bờ Đậu trên Quốc lộ 3 cũ (Thái Nguyên) và mức thu phí, cùng với việc ảnh hưởng “domino” của các dự án BOT khác, dự án đã không được triển khai thu phí, mặc dù đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng gần 1 năm./.