Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022

Sáu tháng đầu năm 2022, lượng du khách đến tỉnh Đắk Lắk đạt gần 540.000 lượt, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu từ du lịch của tỉnh đạt 432 tỷ đồng, tăng gần 30%.
Vũ Sinh (TTXVN/Vietnam+)