Tháp Rùa trên hồ Gươm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức chương trình thường niên "Giới thiệu về Việt Nam-2015.” Chương trình có sự tham gia của gần 60 nhà ngoại giao, trong đó có nhiều Đại sứ, Đại biện, Trưởng phái đoàn, Trưởng đại diện của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

“Giới thiệu về Việt Nam-2015" là một sáng kiến góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 22-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, Nghị quyết 28-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chương trình này không những giúp bạn bè quốc tế hiểu biết thêm về Việt Nam, tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước mà còn đáp ứng mong muốn của các thành viên mới của Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội.

Hàng năm có khoảng 200 nhà ngoại giao mới sang nhận nhiệm vụ tại Hà Nội và luôn có nhu cầu hiểu biết hơn về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, hệ thống chính trị, cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước cũng như đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam./.