Giam cac loai chi phi dich vu trong ben xe cho toi het nam 2020 hinh anh 1Các đơn vị vận tải hoạt động tại bến xe đang gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận chuyển hành khách với cơ quan tài chính địa phương theo hướng phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ yêu cầu Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe chủ động nghiên cứu, xem xét giảm các loại chi phí dịch vụ trong bến xe từ nay cho đến hết năm 2020 để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách giảm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận để từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh.

Các sở Giao thông Vận tải chủ động liên hệ, phối hợp với cơ quan thuế, tài chính địa phương và các cơ quan liên quan để đánh giá, thống kê thiệt hại đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe để đề xuất, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét đưa ra các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực vận tải đường bộ đồng thời báo cáo thống kê sản lượng vận chuyển khách, chuyến/lượt kể từ khi Thủ tướng công bố dịch.

[Doanh nghiệp vận tải kiến nghị giảm gánh nặng vì dịch COVID-19]

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành giao thông tập trung, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Bộ trưởng yêu cầu các Cục, Tổng cục chỉ đạo cán bộ rà soát từng nhóm ngành, nhiệm vụ cụ thể, đê có thể giảm, giãn, hoãn các thủ tục, phí, lệ phí, cũng như giá dịch vụ cho các doanh nghiệp để ổn định và phục hồi sản xuất kinh doanh. Đối với những việc không thuộc thẩm quyền của đơn vị, các đơn vị phải đề xuất lên cấp cao hơn để đề xuất các bộ, ngành hỗ trợ hoặc kiến nghị Chính phủ có cơ chế phù hợp./.

Việt Hùng (Vietnam+)