Ngày 19/10, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và Bảo tàng Hà Tĩnh tổ chức Triển lãm “Lý Tự Trọng sáng mãi tên anh” nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2009).

Triển lãm giới thiệu gần 200 tư liệu, hình ảnh quý về cuộc đời và sự nghiệp anh hùng Lý Tự Trọng.

Triển lãm gồm ba phần: Phần một: “Quê hương Hà Tĩnh giàu truyền thống cách mạng” giới thiệu về vùng đất giàu truyền thống văn hoá và cách mạng, trong đó có các lãnh tụ của Đảng như: Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập; các chí sĩ yêu nước, các danh nhân văn hóa …

Phần hai: “Lý Tự Trọng và con đường cách mạng”. Phần ba: “Tuổi trẻ Hà Tĩnh noi gương anh Lý Tự Trọng đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”./.