Ha Noi: Xay dung cong nghiep van hoa thanh nganh kinh te mui nhon hinh anh 1Lễ hội đường phố với chủ đề “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng”. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 22/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ký ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TƯ về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Hà Nội xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, với mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng GRDP, đem lại nhiều việc làm và thu nhập, thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.

Phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần bồi đắp và phát triển hệ giá trị văn hóa Thăng Long-Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Mục tiêu của Hà Nội tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ, tỷ trọng, giá trị gia tăng cao.

Các ngành công nghiệp văn hóa hoạt động có tính chuyên nghiệp, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu.

[Thúc đẩy hoạt động sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn Hà Nội]

Thành phố tập trung đầu tư phát triển một số lĩnh vực giàu tiềm năng, lợi thế của Thủ đô như du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thủ công mỹ nghệ; điện ảnh; thời trang; ẩm thực... phù hợp với thực tiễn Thủ đô vào từng giai đoạn cụ thể.

Mục tiêu đến năm 2025, công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố. Đến năm 2030, đóng góp khoảng 8% GRDP của thành phố. Đến năm 2045, phấn đấu đóng góp khoảng 10% GRDP của thành phố.

Bên cạnh việc đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa; tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, Hà Nội đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp văn hóa có trình độ chuyên môn cao, thực hiện tốt chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, ưu đãi, vinh danh đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, các nhà khoa học Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Thành phố cũng tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa.

Đồng thời, tăng cường hợp tác, hội nhập với các thành phố của các quốc gia có nền công nghiệp văn hóa phát triển mạnh nhằm đổi mới, sáng tạo trong các lĩnh vực; triển khai số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu với đầy đủ các nội dung về di sản văn hóa, Thành phố sáng tạo, phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.

Ha Noi: Xay dung cong nghiep van hoa thanh nganh kinh te mui nhon hinh anh 2Chị Nguyễn Thị Oanh (con dâu cả của nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam) thôn Đông Hồ, xã Song Hồ làm tranh dân gian Đông Hồ. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Đối với việc phát triển thị trường công nghiệp văn hóa, Hà Nội chú trọng khu vực có tiềm năng, lợi thế như ở khu vực đô thị, làng nghề truyền thống, thông qua các chương trình đào tạo hoặc liên kết với chuyên gia quốc tế để nâng cao năng lực sáng tạo, hướng đến thị trường quốc tế.

Đổi mới tư duy, đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất và sáng tạo các giá trị văn hóa mới; nâng cấp kết cấu hạ tầng về công nghiệp văn hóa; lựa chọn xây dựng các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao để quảng bá cho ngành công nghiệp văn hóa Hà Nội.

Cùng với đó, thành phố quy hoạch, bố trí quỹ đất, nguồn lực đầu tư của Nhà nước và ngoài Nhà nước cho các công trình, dự án phát triển văn hóa chất lượng cao, trong đó ưu tiên phát triển không gian công cộng, điểm du lịch văn hóa, vui chơi giải trí, nghệ thuật biểu diễn, không gian đi bộ, điểm mua sắm, mở rộng không gian văn hóa dành cho cộng đồng.

Hơn nữa, thành phố mở rộng giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế về văn hóa; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô lớn, mang tầm khu vực và quốc tế.

Trong giai đoạn này, Hà Nội tập trung xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu Thành phố sáng tạo của UNESCO; xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội nhằm tạo môi trường ươm mầm và nuôi dưỡng các tài năng trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, kết nối các không gian sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm. Ngoài ra, thành phố cũng xây dựng, củng cố, kết nối, đầu tư cho các không gian sáng tạo tại Hà Nội tạo hệ sinh thái phát triển các ngành công nghiệp văn hóa./.

Đinh Thuận (TTXVN/Vietnam+)