Thứ Ba, Tháng Bảy 17/07/2018

Hàng vạn người dân Thủ đô đổ ra đường đón năm mới 2018

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Hàng vạn người dân Thủ đô đã đổ ra đường để cùng nhau đếm ngược chào đón năm mới 2018.