HDND thanh pho Can Tho thong qua nhieu nghi quyet quan trong hinh anh 1Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ giải trình các vấn đề cử tri thắc mắc về giao thông. (Nguồn: Báo Cần Thơ)

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, chiều 12/7, Kỳ họp lần thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc.

Kỳ họp hoàn thành các nội dung, chương trình đặt ra; thông qua 22 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng.

Điển hình, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha trong năm 2019; Nghị quyết về việc quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019-2020; Nghị quyết thông qua dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố...

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương triển khai các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Các ngành, cấp, chính quyền địa phương đề ra các biện pháp thực hiện, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các tổ chức, đoàn thể.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban của Hội đồng Nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành; kịp thời phát huy, nhân rộng mặt tích cực, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận nghiêm túc, dân chủ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và xây dựng hoàn thiện các dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu đã thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết về nhân sự, 19 nghị quyết về kinh tế-xã hội trên tất cả các lĩnh vực, làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 3 Giám đốc ngành Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng. Nội dung chất vấn đi vào những vấn đề nóng của đời sống xã hội, được nhân dân, cử tri thành phố quan tâm.

[Cần Thơ đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng]

Đáng chú ý là các vấn đề như giá một số mặt hàng như xăng dầu, điện tăng, nhưng giá một số mặt hàng nông sản của người dân sản xuất lại giảm mạnh; vấn đề 27 cây xăng liên quan đến doanh nghiệp Trịnh Sướng đóng trên địa bàn chưa được ngành Công Thương báo cáo, xử lý...

Giám đốc các sở hữu quan đã trả lời chất vấn thẳng thắn, nhìn rõ trách nhiệm, phạm vi phụ trách, cam kết tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới.../.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)