Hình ảnh quá trình VinFast đưa 155 ôtô LUX ra nước ngoài kiểm thử

Quá trình vận chuyển chia thành nhiều đợt, tới 14 nước thuộc châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi và tại Việt Nam nhằm đảm bảo xe VinFast đáp ứng tốt ở mọi môi trường khí hậu và điều kiện giao thông.
(Vietnam+)