Hình ảnh quý về những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân có nhiều đóng góp to lớn: bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự; nhanh chóng, kịp thời chi viện lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, hậu cần vào chiến trường miền Nam...
(TTXVN/Vietnam+)