Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Ngày 5/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ.
(TTXVN/Vietnam+)