[Infographics] Dong ho Gandhi va cac vi tri cao trong bo may lanh dao hinh anh 1

Dòng họ Gandhi bắt đầu gắn liền với đảng Quốc Đại từ khi con gái của Jawaharlan Nehru là Indira lập gia đình với Feroze Gandhi và lên làm thủ tướng Ấn Độ nối nghiệp cha. Từ đó, triều đại chính trị Nehru-Gandhi đã mở màn./.
(Vietnam+)