[Infographics] Tieu chuan lua chon dai bieu du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất.

Việc phân bổ đại biểu dự Đại hội căn cứ theo quy định của Điều lệ Đảng và có tính đến địa điểm tổ chức Đại hội./.

(TTXVN/Vietnam+)