(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

20 năm qua, Việt Nam luôn tham gia tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác APEC, với nhiều đóng góp trên cả ba trụ cột hợp tác./.